STIFTELSEN NOTISA BILDARKIVET   www.notisa.org

 

Bilden som ingår i Stiftelsen Notisa Bildarkivets samlingar visar Drottning Kristina av Sverige (1626-1689).
Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021

 

Till Notisa kalender och kulturhistoriskt magasin!Reklambild från 1949
© Notisa Bildarkivet

Stiftelsen Notisas samlingar innefattar originalbilder, litografier, etsningar, tryckalster, fotografier, diapositiv, negativ och digitala bearbetningar. Bilderna är huvudsakligen från 1700- och 1800-talen. Bilderna omfattas i samtliga fall av egen copyright och i förekommande fall även av egen nybildad upphovsrätt. Bearbetningarna som består av diapositiv, svartvita bilder och färgfotografier eller digitaliserade bilder är restaurerade avbildningar av originalbilder från tidsperioden 1780-1930. Bilderna indelas i fem huvudkategorier beroende av motivkrets.

Stiftelsen Notisa dokumenterar även fortlöpande nutida byggnadsverk, arkitektur, topografica och även evenemang som på olika sätt relaterar till och kompletterar de egna samlingarna.

 

 

Exempel hämtade ur stiftelsen Notisa-Bildarkivets dokumentation

 
Turning Torso Malmö 2006

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021
 

 
Göteborg 2006 vy

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021
 

 
Fiskekyrkan Göteborg 2006

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021  


 

 

Bilden som ingår i Stiftelsen Notisa Bildarkivets samlingar visar Alfred Nobel (1833-1896).

Notisa kalender & kultur: Alfred Nobel

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021  

Exempel hämtade ur årets renovering och bevarande av bilder

 
Marstrand norra inloppet sommarsäsongen 1887.

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021
 

 
Danvikens Hospital i Stockholm 1890-talet

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021
 

 

Vann den bästa? De tre finalisternas förslag till Karl XII:s staty i Kungsträdgården. Stockholm 1866

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021 

Stiftelsen Notisa bildarkivets samlingar är f.n. indelade i följande kategorier:
Genrebilder - fantasimotiv dekorativa motiv
Porträtt
Nyhetsbilder
Topografiska
- geografiska motiv
Bebyggelse, arkitektur
Vetenskapliga bilder Teknik, teknikhistoria

 

 

 

 

 

 

 


Exempel hämtade ur årets renovering och bevarande av bilder 


Mejeri 1830

Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021
  

Hagar förvisas ut i öknen. Bild från 1898
Stiftelsen Notisa Bildarkivet © 2021